آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان مجیدیه شمالی 16 متری دوم شهید منصوری پلاک 49

کد پستی: 2525141254

تلفن تماس: 02128426453

ایمیل: info@tmpiran.com