آموزش asp.net MVC5

به صفحه ی آموزشی تمپ ایران خوش آمدید

سعی ما براین است تا بهترین آموزش ها را برای شما کاربران فراهم کنیم

آموزش asp.net MVC5

آموزش asp.net MVC5
 • نام آموزش:آموزش asp.net MVC5
 • نوع آموزش:PDF
 • حجم:1 Mb
 • قیمت:رایگان

توضیحات : در این سری آموزشی می خواهیم MVC 5 را به صورت گام به گام در ۷ روز آموزش دهیم.همانطور که در عنوان مقاله به شما قول دادیم، MVC را در ۷ روز یاد بگیرید. بنابراین این سری آموزشی ۷ مقاله دارد به عبارتی هر روز یک مقاله.

جلسه هفتم آموزش MVC

تاریخ انتشار : 1395/11/28

خب بالاخره در پله آخر “MVC 5 را در ۷ روز یاد بگیرید” قرار گرفتیم.در این روز یک Single page Application میسازیم. من یقین دارم که از تمام روزهای پیش لذت بردید و مطالب خوبی یاد گرفتید.

فهرست:

 • آنچه در جلسه آخر یاد خواهیم گرفت
 • تمرین سی و یکم – ساماندهی پروژه
  • پرسش و پاسخ در تمرین سی و یکم
 • تمرین سی و دوم – ایجاد Single page Application بخش اول – setup
  • Area ها چی هستند؟
  • پرسش و پاسخ در تمرین سی و دوم
 • تمرین سی و سوم – ایجاد Single Page Application بخش دوم – نمایش کارمندان
 • تمرین سی و چهارم – ایجاد Single Page Application بخش سوم – ایجاد Employee
  • قدم بعدی چیست؟
  • برنامه ریزی
   • سفری برای پیدا کردن راه حل
    • بررسی مشکل
    • راه حل – یک نوع داده ای مشترک
    • مشکل – انواع داه ای پیچیده چطور؟
    • راه حل – یک استاندارد مشترک فرمت داده ها
    • مشکل – مشکلات فرمت XML
    • راه حل – JSON
   • برگشت به تمرین
   • پرسش و پاسخ در تمرین سی و چهارم
  • تمرین سی و پنجم – ایجاد Single Page Application بخش چهارم – آپلود چندگانه
  • جمع بندی

تمرین سی و یکم – ساماندهی پروژه

درواقع در این تمرین هیچ امکان جدیدی به پروژه اضافه نخواهیم کرد. این تمرین فقط پروژه را ساختاریافته تر و سیستماتیک می کند.

گام ا: ایجاد فولدرهای Solution

روی Solution راست کلیک کرده و گزینه Add>> New Solution Folder را انتخاب می کنیم.

نام آن را “View And Controller” می گذاریم.

 

همین مرحله را سه بار دیگر نیز تکرار می کنیم و فولدرهایی شبیه به این با نام های “Model”، “ViewModel” و “Data Access Layer” ایجاد می کنیم.

گام ۲: ایجاد Data Access Layer project

روی فولدر Data Access Layer راست کلیک کرده و یک class library جدید به نام “DataAccessLayer” ایجاد می کنیم.

گام ۳: ایجاد Business Layer و Business Entities پروژه

دو class library جدید در فولدر Model ایجاد کرده و نام آن ها را به ترتیب “BusinessLayer” و “BusinessEntities” می گذاریم.

گام ۴: ایجاد ViewModel project

یک class library جدید نیز در فولدر ViewModel به نام ViewModel ایجاد می کنیم.

گام ۵: اضافه کردن رفرنس ها

روی هر یک از پروژه ها راست کلیک کرده، Add>> References را انتخاب کرده و به ترتیب رفرنس های زیر را اضافه می کنیم.

 1. برای DataAccessLayer، BusinessEntities را انتخاب می کنیم.
 2. برای BusinessLayer، DataAccessLayer و BusinessEntities را انتخاب می کنیم.
 3. برای MVC WebApplication نیز BusinessLayer، BusinessEntities و ViewModel را انتخاب می کنیم.
 4. برای BusinessEntities نیز ComponentModel.DataAnnotation را انتخاب خواهیم کرد.

گام ۶: تنظیم پروژه

 1. از فولدر DataAccessLayer، فایل cs را در Class library project ای که به تازگی با نام DataAccessLayer ایجاد کردیم، کپی می کنیم.
 2. فولدر DataAccessLayer را از پروژه MVC(WebApplication1) حذف می کنیم.
 3. فایل های cs، UserDetails.cs و UserStatus.cs را از فولدر Model پروژه MVC به BusinessEntities class library کپی می کنیم.
 4. cs را از فولدر Model به BusinessLayer class library کپی می کنیم.
 5. فولدر Model را از پروژه MVC حذف می کنیم.
 6. تمام کلاس های ViewModels در پروژه MVC را به ViewModel Class library کپی می کنیم.
 7. فولدر ViewModels را از پروژه MVC حذف می کنیم.
 8. پروژه MVC(WebApplication1) را به فولدر “View And Controller” انتقال می دهیم.

گام ۷: Build کردن پروژه

گزینه Build را از منو و سپس Build Solution را انتخاب می کنیم.

پیغام خطاهای زیر رخ خواهد داد:

گام ۸: از بین بردن خطاها

 1. رفرنس Web را به ViewModel اضافه می کنیم.
 2. با استفاده از Nuget manager، Entity framework را در DataAccessLayer و BusinessLayer نصب می کنیم.(اگر در استفاده از Nuget Manager دچار مشکل شدید، می توانید به روز سوم سری بزنید. )

نکته: Entity framework به این دلیل در BusinessLayer لازم است که BusinessLayer به طور مستقیم به DataAccessLayer متصل می شود. به عنوان یک معماری کارآمد BusinessLayer نباید به طور مستقیم به DataAccessLayer متصل شود. این مورد را می توانیم با Repository pattern انجام دهیم. Repository pattern کاملا از حوزه بحث این سری آموزشی جداست.

 1. Entity framework را از پروژه MVC حذف می کنیم.
 • روی پروژه MVC راست کلیک کرده و Mange Nuget packages را انتخاب می کنیم.
 • “Installed Packages” را از بخش سمت چپ “Manage Nuget Packages” انتخاب می کنیم.
 • در بخش سمت راست، همه پکیج های نصب شده نمایش داده می شوند، روی Entity framework کلیک کرده و روی Uninstall کلیک می کنیم.

گام ۹: Build کردن Solution

پیغام خطاهای زیر را مشاهده خواهید کرد:

گام ۱۰: از بین بردن خطاها

حالا نه رفرنس SalesERPDAL را در پروژه MVC داریم و نه رفرنس Entity framework. اضافه کردن این رفرنس ها راهکار خوبی نیست. به عنوان بهترین راهکار، نباید Controller به طور مستقیم به Data Access Layer متصل شود.

 1. کلاس جدیدی با نام DatabaseSettings با یک متد استاتیک به نام SetDatabase در DataAccessLayer ایجاد می کنیم.

 

 

کلاس جدیدی به نام BusinessSetting با یک متد استاتیک به نام SetBusiness در BusinessLayer ایجاد می کنیم.

 

هر دو دستور نوشته شده در asax را که باعث خطا شده بودند حذف می کنیم، همچنین دستور Database.SetInitializer را نیز حذف می کنیم. تابع BusinessSettings.SetBusinee را به صورت زیر فراخوانی می کنیم:

 

اگر دوباره برنامه را Build کنیم، این بار بدون خطا انجام خواهد شد.

پرسش و پاسخ در تمرین سی و یکم:

Solution Folder چیست؟

فولدرهای منطقی هستند که در واقع در هارد فیزیکی ما ایجاد نخواهند شد. تنها برای نظم بخشیدن به Solution به کار می روند.

تمرین سی و دوم – ایجاد Single Page Application بخش اول، setup

خب در این تمرین، قرار نیست تغییری در Controllerها و Viewهای موجود اعمال کنیم. Controllerها و Viewهای جدیدی برای این تمرین ایجاد خواهیم کرد. دلایل این کار:

 1. امکانات موجود را دست نخورده نگه می داریم تا درنهایت بتوانید نسخه اولیه را با نسخه single page مقایسه کرده و مطالب را بهتر درک کنید.
 2. پیاده سازی و بررسی یک مفهوم دیگر در Net MVC به نام Area

همان طور که گفتیم، برای این تمرین Controllerهای جدید، View و ViewModel های جدید را از ابتدا ایجاد می کنیم.

فقط موارد زیر قابلیت استفاده دوباره دارند:

 • Layer Business موجود
 • Data Access Layer موجود
 • Business entities موجود
 • Authentication و Exception filters
 • FooterViewModel
 • cshtml

گام ۱: ایجاد یک Area جدید

روی پروژه راست کلیک کرده و Add>>Area را انتخاب می کنیم. یک پنجره popup باز می شود. نام آن را SPA گذاشته و روی Add کلیک می کنیم.

Single page Application

با این کار ساختار فولدری مانند زیر در پروژه ایجاد می شود.

واضح است که فولدر Model در اینجا نیاز نیست، پس آن را حذف می کنیم.

Area چیست؟

Area راهی برای پیاده سازی ماژول ها در ASP.Net MVC است. هر پروژه از چندین ماژول تشکیل شده است. به طور مثال – ماژول Account، ماژول Costumer Relationship، ماژول Payment getway و…

در متد توسعه برنامه سنتی، ما معمولا از فولدرها برای این کار استفاده می کردیم و در یک پروژه چندین فولدر ایجاد می کردیم. هر فولدر، یک ماژول را نشان می داد و فایل های مربوط به هر ماژول را در یک فولدر نگه داری می کردیم.

حال این فولدرها یک مشکل بزرگ در ASP.Net MVC هستند.

فرض کنید برای پیاده سازی ماژول در ASP.Net MVC از فولدرهای ساده استفاده کنیم.

 • حال DataAccessLayer، BusinessLayer و ViewModels هیچ مشکلی ایجاد نمی کنند. کلاس های ساده ای هستند که می توان آن ها را هر جایی نگه داشت.
 • Controllerها – آن ها را نمی توان هر جایی نگه داشت. این ها باید در فولدر Controller نگه داری شوند. اما این، مشکل چندان بزرگی ایجاد نمی کند چرا که از MVC 4 به بعد محدودیت روی محل Controllerها برداشته شد. بنابراین حالا می توانیم آن ها را هرجایی که بخواهیم نگه داری کنیم.
 • Viewها – متاسفانه برای View این امکان وجود ندارد.همه Viewها باید در فولدر “~/Views/ControllerName” یا “~/Views/Shared” قرار بگیرند.

این جاست که نقش Area مشخص می شود.

گام ۲: ایجاد ViewModelهای موردنیاز

کلاس جدیدی به نام SPA در ViewModel class library project ایجاد می کنیم و ViewModelای به نام MainViewModel به صورت زیر می سازیم:

 

گام ۳: ایجاد Index action method

فضاهای نام زیر را در MainController قرار می دهیم.

 

حال یک action method به نام Index در MainController ایجاد می کنیم.

 

همان طور که مشاهده می کنید، یک alias به نام OldViewModels برای فضای نام WebApplication1.ViewModels اضافه کردیم. حال می توانیم به جای نوشتن WebApplication1.ViewModels.ClassName به سادگی از OldViewModel.ClassName استفاده کنیم.

گام ۴: ایجاد Index View

View مربوط به متد بالا را به صورت زیر ایجاد می کنیم.

 

گام ۵: تست و اجرای برنامه

کلید F5 را فشار داده و برنامه را اجرا می کنیم. فرایند ورود را کامل کرده و متد Index در MainController می رویم.

پرسش و پاسخ در تمرین سی و دوم:

چرا کلمه کلیدی SPA قبل از نام Controller نیاز است؟

زمانی که یک Area به ASP.Net MVC Application اضافه می کنیم، ویژوال استودیو یک فایل به نام [AreaName]AreaRegistration.cs ایجاد می کند، شامل یک کلاس که از AreaRegistration ارث بری می کند. این کلاس property به نام AreaName و متد RegisterArea را تعریف می کند، که اطلاعات route مربوط به Area جدید را ثبت می کند.

در مثال ما، این فایل را می توان با نام SpaAreaRegistration.cs پیدا کرد که در فولدر “~/Areas/Spa” قرار خواهد گرفت. متد RegisterArea در کلاس SpaAreaRegistration.cs شامل کد زیر می باشد:

 

به این دلیل است که وقتی Controller به Area می آید، کلمه کلیدی SPA قبل از آن قرار می گیرد.

متد RegisterArea در کلاس SPAAreaRegistration چگونه فراخوانی می شود؟

فایل global.asax را باز می کنیم، در خط های اولیه متد Application_Start چیزی شبیه به خط زیر خواهیم دید:

 

متد RegisterAllAreas تمام typeهای موجود در دامنه برنامه را که از AreaRegistration ارث بری می کنند را یافته و متد RegisterArea هر یک را فراخوانی می کند.

آیا می توان متدهای MainController را بدون استفاده از SPA فراخوانی کرد؟

اجازه دهید این سوال را ساده تر کنیم.

سوال این است: آیا این URL “localhost:8870/Main/Index” کار می کند؟

پاسخ بله است.

کلاس AreaRegistration یک route جدید ایجاد می کند اما نمی تواند routeهای دیگر را حذف کند. Route تعریف شده در کلاس RouteConfig به درستی کار می کند. همان طور که پیش از این گفتیم، هیچ محدودیتی در محل قرارگیری Controller وجود ندارد. از این رو، کار خواهد کرد اما خروجی به درستی نمایش داده نخواهد شد چرا که نمی تواند View را بیابد. پیشنهاد می کنم برنامه خود را اجرا کرده و آن را امتحان کنید.

تمرین سی و سوم – ایجاد Single page application بخش دوم، نمایش کارمندان

گام ۱: ایجاد ViewModel برای نمایش کارمندان موجود

کلاس های ViewModel جدیدی به نام EmployeeViewModel و EmployeeListViewModel در فولدر SPA موجود در ViewModel class library ایجاد می کنیم.

 

 

نکته: هر دو ViewModel ایجاد شده دقیقا مانند ViewModelهایی است که برای برنامه غیر SPA ایجاد شده بودند. تنها تفاوت آن ها این است که این بار BaseViewModel نیاز نیست.

گام ۲: ایجاد EmployeeList Index

به صورت زیر، Action method جدیدی به نام EmployeeList در MainController ایجاد می کنیم.

 

نکته: HeaderFooterFilter لازم نیست.

گام ۳: ایجاد AddNewLink PartialView

حالا دیگر نمی توانیم از AddNewLink partial view که قبلا ایجاد کردیم استفاده کنیم زیرا تگ a که در آن داریم نیاز به refresh کامل صفحه دارد. در صورتی که هدف ما این است که یک “Single Page Application” ایجاد کنیم از این رو نباید refresh کامل داشته باشیم.

یک partial view به نام AddNewlink.cshtml در فولدر “~/Areas/Spa/Views/Main” ایجاد می کنیم.

 

گام ۴: ایجاد AddNewLink action method

یک action method جدید به نام GetAddNewLink در MainController ایجاد می کنیم.

 

گام ۵: ایجاد EmployeeList View

یک partial view جدید به نام EmployeeList در فولدر “~/Areas/Spa/Views/Main” ایجاد می کنیم.

 

گام ۶: تنظیم EmployeeList به عنوان صفحه اولیه

برای این کار Index.cshtml را که در فولدر “~/Areas/Spa/Views/Main” قرار گرفته است باز می کنیم و EmployeeList actionResult را در Div قرار می دهیم.

 

گام ۷: تست و اجرا

کلید F5 را فشار داده و برنامه را اجرا می کنیم.

تمرین سی و چهارم – ایجاد single page application بخش سوم، ایجاد Employee

گام ۱: ایجاد AddNew ViewModels

یک ViewModel جدید به نام CreateEmployeeViewModel در فولدر SPA موجود در ViewModel class library project ایجاد می کنیم.

 

گام ۲: ایجاد AddNew action method

فضای نام زیر را در MainController قرار می دهیم.

 

حال به صورت زیر متد AddNew  را در MainController ایجاد می کنیم.

 

گام ۳: ایجاد CreateEmployee Partial View

یک partial view جدید به نام CreateEmployee در فولدر “~/Areas/Views/Main” ایجاد می کنیم.

 

گام ۴: Include jQuery UI

روی نام پروژه راست کلیک کرده و “Manage Nuget Manager” را انتخاب می کنیم.

“jQuery UI” را جستجو می کنیم.

jQuery UI را نصب می کنیم. به این ترتیب، فایل های جاوا اسکریپت (.js) و Stylesheet(.css) به پروژه اضافه می کند.

گام ۵: Include jQuery UI

فایل “~/Areas/Spa/Views/Main/Index.cshtml” را باز کرده و فایل های jQuery.js، jQueryUI.js و همه فایل های css را به صورت زیر Include می کنیم. تمام این فایل ها توسط Nuget Manager به عنوان بخشی از jQuery UI packages اضافه می شوند.

 

گام ۶: پیاده سازی تابع OpenAddNew

یک تابع جدید جاوااسکریپت  به صورت زیر  به نام OpenAddNew در “~/Areas/Spa/Views/Main/Index.cshtml” ایجاد می کنیم.

 

گام ۷: تست و اجرا

کلید F5 را فشار داده و برنامه را اجرا می کنیم. فرایند ورود را کامل می کنیم و به متد Index در MainController می رویم. درنهایت روی لینک Add New کلیک می کنیم.

گام ۸: ایجاد تابع ResetForm

CreateEmployee.cshtml را باز می کنیم. در بالای این view، تابع ResetForm را به صورت زیر ایجاد می کنیم.

گام ۹: ایجاد تابع CancelSave

CreateEmployee.cshtml را باز می کنیم. در بالای این view، تابع CancelSave را به صورت زیر ایجاد می کنیم.

مرحله بعدی چیست؟

قبل از اینکه ادامه دهیم و گام ۱۰ را دنبال کنیم، اجازه دهید ببینیم مرحله بعد چه اتفاقی خواهد افتاد.

 • کاربر روی دکمه “Save” کلیک می کند.
 • مقادیر کنترل ها باید سمت کلاینت اعتبارسنجی شوند.
 • اگر همه مقادیر معتبر باشند، همه مقادیر به سمت سرور انتقال می یابند.
 • یک رکورد کارمند باید در دیتابیس ذخیره شود.
 • پنجره CreateEmployee باید بعد از آن بسته شود.
 • یک grid باید با مقادیر جدید به روزرسانی شود.

برنامه ریزی:

اعتبارسنجی:

برای اعتبارسنجی می توانیم از همان کد اعتبارسنجی جاوا اسکریپت که در نسخه غیر SPA اضافه کردیم، استفاده کنیم.

Save:

باید یک MVC action method برای ذخیره کارمندان ایجاد کنیم و آن را با استفاده از jQuery Ajax فراخوانی نماییم.

انتقال داده ها از سمت کلاینت به سرور

قبل از این، این کار به سادگی با کمک تگ Form و دکمه submit مدیریت می شد. اما در حال حاضر نمی توانیم از این روش استفاده کنیم، چرا که این روش به refresh کامل صفحه نیاز دارد. به جای آن، این بار با استفاده از jQuery Ajax متد MVC را بدون نیاز به refresh کامل صفحه، فراخوانی می کنیم.

حالا سوالی پیش می آید که اگر فراخوانی به طور دستی باشد، داده ها چگونه از جاوا اسکریپت به MVC action method انتقال پیدا می کنند.

سفری کوتاه برای پیدا کردن راه حل:

بررسی مشکل:

جاوا اسکریپت، .net یا هر تکنولوژی دیگری که باشد، وقتی کلمه داده را می شنوید اولین چیزی که به ذهن شما می آید، چیست؟

بله متغیرها هستند. ما از متغیرها برای نگه داری موقت داده ها استفاده می کنیم و پس از آن ممکن است آن را در یک حافظه پایدار و دائمی مانند دیتابیس ذخیره کنیم.

ما در این مثال، از دو تکنولوژی جاوا اسکریپت و ASP.Net MVC استفاده می کنیم. جاوا اسکریپت یک تکنولوژی است و ASP.Net MVC یک تکنولوژی متفاوت دیگر. این دو تکنولوژی نمی توانند به سادگی داده های خود را مبادله کنند یا به زبان ساده تر نمی توانند به طور مستقیم متغیرهای خود را مبادله نمایند.

ممکن است تعجب کنید، چرا نمی توانند؟

نوع داده int در .net لزوما شبیه به نوع داده int در یک تکنولوژی دیگر نیست. ممکن است در اندازه یا صفات دیگر متفاوت باشند. مفهوم متغیرها را در همه تکنولوژی ها داریم اما یکسان نیستند.

راه حل – یک نوع داده مشترک

با بروز این مشکل، همه به دنبال متغیری بودند که درواقع در همه تکنولوژی ها یکسان باشد. نوع داده ای که بتواند هر نوع داده ای را در خود نگه دارد، که این نوع داده ای “String” است. نوع داده String در همه تکنولوژی ها وجود دارد و می تواند هر چیزی را در خود نگه دارد.

 • می توانیم نوع داده int را به string تبدیل کرده و آن را به صورت رشته نگه داریم.
 • می توانیم نوع داده float را به string تبدیل کرده و آن را نیز به صورت رشته نگه داریم.
 • هر نوع داده ای می تواند به عنوان یک رشته ذخیره شود.

راه حل نهایی “هر گاه لازم باشد چیزی از یک تکنولوژی به تکنولوژی دیگر ارسال شود، تکنولوژی اول آن را به رشته تبدیل کرده و برای تکنولوژی دوم ارسال می کند چرا که یقین داریم تکنولوژی دوم، متغیر رشته را می فهمد.”

مشکل – نوع داده پیچیده چطور؟

حال اگر بخواهیم اطلاعات یک کارمند را از یک تکنولوژی به تکنولوژی دیگر ارسال کنیم، چطور؟

در .Net کلاس ها و اشیا نشان دهنده نوع داده پیچیده هستند.

به مثال زیر توجه کنید:

در جاوا اسکریپت “اشیای جاوا اسکریپت” برای نمایش داده های پیچیده استفاده می شوند.

مثال زیر را در نظر بگیرید:

ارسال داده پیچیده از .Net به دیگر تکنولوژی ها به معنی ارسال اشیای کلاس از .Net به تکنولوژی دیگر است و ارسال داده از جاوا اسکریپت به تکنولوژی های دیگر به معنی ارسال اشیای جاوا اسکریپت به تکنولوژی های دیگر است. که به طور مستقیم امکان پذیر نیست. طبق هر استانداردی باید ابتدا داده ها (اشیای .Net یا اشیای جاوا اسکریپت) را به نوع string تبدیل کنیم و سپس آن ها را ارسال کنیم.

راه حل – یک استاندارد مشترک فرمت داده ها

دقیقا مانند مورد قبل، استاندارد دیگری هم اینجا تعریف شده است. این استاندارد می گوید هر تکنولوژی قبل از ارسال داده های خود باید آن را به یک نوع داده ای مشترک و قابل فهم برای همه تبدیل کند. اینجاست که XML معرفی می شود.

هر تکنولوژی داده های خود را به رشته فرمت بندی شده XML تبدیل کرده و سپس آن را به تکنولوژی های دیگر ارسال می کند. مانند string، نوع داده ای XML نیز قابل فهم برای همه تکنولوژی ها می باشد.

شی Employee ایجاد شده در کد C# بالا به صورت زیر در XML نشان داده خواهد شد:

بنابراین راه حل این است: “تکنولوژی اول نوع داده پیچیده خود را به صورت XML در می آورد و سپس آن را برای تکنولوژی دیگر ارسال می کند.”

مشکل – مشکلات فرمت XML

مشکلات زیر را با فرمت XML داریم:

 1. XML سایز کلی رشته ای که می خواهیم ارسال کنیم را افزایش می دهد.

بیشتر شدن سایز رشته به معنی بیشتر شدن زمان ارسال آن است و این یعنی کاهش کارایی!

 1. مشکل دوم که مشکل مهم تری است، این است که ایجاد و سپس پارس کردن XML دشوار است.

اجازه دهید بیشتر در این مورد صحبت کنیم:

 • همان طور که قبلا گفتیم، هر تکنولوژی باید XML ای براساس داده های خود ایجاد کرده و آن را ارسال نماید. حالا ایجاد XML از اشیای .Net در C# با استفاده از XML Serializer بسیار آسان است.

اما درمورد جاوا اسکریپت چطور؟ در جاوا اسکریپت هیچ serializer و یا حتی کتابخانه آماده ای برای کار با XMl وجود ندارد. بنابراین باید به طور دستی از اشیای جاوا اسکریپت، رشته XML بسازیم که کار سختی است.

 • زمانی که یک تکنولوژی داده ای را از تکنولوژی دیگر دریافت می کند، همیشه این داده با فرمت XML خواهد بود. حال در C# پارس کردن رشته XML و ایجاد اشیای .Net از آن بسیار راحت با استفاه از XML Deserializer انجام می شود.

اما باز هم در جاوااسکریپت این امکان وجود ندارد و باید همه چیز به صورت دستی انجام شود که کار را مشکل می کند.

راه حل – JSON

برای حل مشکلات XML، فرمت جدیدی با نام JSON ارائه شد که کوتاه شده عبارت “JavaScript Object Notation” می باشد.

شی Employee ایجاد شده در C# در JSON به صورت زیر خواهد بود:

همان طور که مشاهده می کنید، این فرمت داده از نوع قبلی کم حجم تر می باشد.

همچنین توابع آماده ای در جاوا اسکریپت برای تبدیل اشیای جاوا اسکریپت به فرمت JSON و پارس رشته فرمت دار JSON به اشیای جاوا اسکریپت وجود دارد.

کد زیر ایجاد و پارس رشته JSON را نشان می دهد:

بستن پنجره Create Employee:

برای بستن این پنجره می توان از jQuery Api استفاده کرد.

به روزرسانی Grid:

به روزرسانی Grid می تواند به یکی از دو روش زیر انجام شود:

 1. با استفاده از Partial View
 • یک Partial View درست شبیه کاری که برای پنجره CreateEmployee انجام دادیم، برای Ggrid ایجاد می کنیم.
 • یک Div با Id مشخص در EmployeeListView ایجاد کرده و Partial View را در آن نمایش می دهیم.
 • زمانی که دکمه Save کلیک می شود، Grid به روزرسانی شده به شکل یک partial view result دریافت شده و جایگزین تگ HTML داخلی div می شود.
 1. با استفاده از کد

در این روش، MVC action method یک EmployeeViewModel برمی گرداند به جای EmployeeListViewModel که سمت جاوا اسکریپت دریافت می شود و با استفاده از سطر جدید، به طور دستی در Grid وارد می شود. (EmployeeViewModel به عنوان یک رشته JSON از MVC action  method به جاوا اسکریپت ارسال می شود.

بازگشت به تمرین:

گام ۱۰ – ایجاد SaveEmployee action

حال یک متد جدید در MainController با نام SaveEmloyee ایجاد می کنیم.

گام ۱۱ –  Include کردن Validation.js

به صورت زیر فایل Validation.js ای که در مراحل قبل ایجاد کردیم،  Include می کنیم.

گام ۱۲ – ایجاد تابع SaveEmployee

فایل CreateEmployee.cshtml را باز می کنیم. در بالای آن تابع SaveEmployee را به صورت زیر ایجاد می کنیم:

گام ۱۳ – تست و اجرا

کلید F5 را فشار داده و برنامه را اجرا می کنیم.

پرسش و پاسخ در تمرین سی و چهارم:

متد JSON چه کاری انجام می دهد؟

این متد JSONResult برمی گرداند. در روز ششم درباره چرخه درخواست در MVC صحبت کردیم. شکل زیر مرور دوباره ای بر آن می باشد:

ExecuteResult به صورت abstract در کلاس ActionResult تعریف شده است. تمام فرزندان کلاس ActionResult آن را درون خود به روش خود پیاده سازی می کنند. در روز اول درباره ViewResult صحبت کردیم. در کلاس ViewResult متد ExecuteResult کارهای زیر را انجام می دهد.

 • شی ای از کلاس ViewPageActivator می سازد.
 • ViewEngine درست را انتخاب کرده و شی ViewPageActivator را به عنوان آرگومان برای سازنده ViewEngine ارسال می کند. ViewEngin شی ای از کلاس View ایجاد می کند.
 • متد RenderView از کلاس View را فراخوانی می کند که خروجی نهایی HTML را که به عنوان پاسخ ارسال می شود، اجرا می کند.

زمانی که JsonResult داریم، متد ExecuteResult:

 • نوع محتوای پاسخ را “Application/Json” قرار می دهد.
 • با استفاده از JavaScript Serializer داده ارسالی را به رشته JSON تبدیل می کند.
 • JSON نهایی را در جریان پاسخ می نویسد.

تمرین سی و پنجم – ایجاد single page application بخش چهارم، آپلود چندگانه

گام ۱ – ایجاد SpaBulkUploadController

یک AsyncController جدید با نام SpaBulkUploadController ایجاد می کنیم.

 

گام ۲ – ایجاد Index action

در Controller بالا یک متد جدید با نام Index به صورت زیر ایجاد می کنیم.

گام ۳ – ایجاد Index PartialView

یک PartialView  جدید به صورت زیر در “~/Areas/Spa/Views/SpaBulkUpload” ایجاد می کنیم.

گام ۴ – ایجاد متد OpenBulkUpload

فایل Index.cshtml را در فولدر “~/Areas/Spa/Views/Main” باز کرده و یک متد جاوااسکریپت به نام OpenBulkUpload در آن ایجاد می کنیم.

گام ۵ – تست و اجرا

کلید F5 را فشار داده و برنامه را اجرا می کنیم. فرایند ورود را کامل کرده و به Index مربوط به MainController می رویم و روی لینک آپلود چندگانه کلیک می کنیم.

گام ۶ – ایجاد FileUploadViewModel

یک کلاس ViewModel جدید به نام FileUploadViewModel در فولدر SPA مربوط به ViewModel class library ایجاد می کنیم.

 

گام ۷ – ایجاد Upload Action

یک Action method جدید به نام Upload در SpaBulkUploadController به صورت زیر ایجاد می کنیم.

همان طور که مشاهده می کنید، این بار به جای Redirect، JsonResult برمی گردانیم.

گام ۸ – ایجاد تابع Upload

Index view موجود در فولدر “~/Areas/Spa/Views/SpaBulkUpload” را باز می کنیم و یک تابع جاوا اسکریپت به نام Upload ایجاد می کنیم.

گام ۹ – تست و اجرا

یک فایل متنی به صورت زیر برای تست برنامه ایجاد می کنیم.

کلید F5 را فشار داده و برنامه را اجرا می کنیم.

جمع بندی:

خب در این جا سفر ۷ روزه ما در MVC به پایان رسید. پروژه ساده ای را با استفاده از بسیاری از امکانات ASP.Net MVC به همراه شما به پایان رساندیم. همچنین درباره بسیاری از مفاهیم تئوری با جزئیات بحث کردیم.

به زودی دو مقاله دیگر در MVC منتشر خواهیم کرد. این دو مقاله، جزو این سری آموزشی نیستند، اما شامل دو موردی هستند که در این سری ۷ روزه پوشش داده نشده است.

 • مقاله اول:

در این مقاله دوباره پروژه SPA را ایجاد خواهیم کرد، اما این بار به کمک Web API و Amgular

 • مقاله دوم:

در این مقاله نیز درباره مباحثی صحبت خواهیم کرد که در این سری بحث نشد.

 • Bunding و Minification
 • Application Error
 • Temp data
 • ایجاد کلاس های helper سفارشی
 • MVC Unit Testing
 • MVC dependency resolver
 

نظرات درباره ی جلسه هفتم آموزش MVC

 

مطالب آموزشی دیگر

انجام یک پروژه MVC

تاریخ انتشار : 1396/3/30

در این مقاله قصد داریم به شرح یک پروژه بدنسازی در MVC بپردازیم که در این پروژه دو نوع کاربر داریم یک کاربر admin یا مدیر سایت و یک کاربر به عنوان user عادی ،که در فایل ضمیه ای که در انتها برای شما قرارداده ام کلمه عبور و نام کاربری برای وارد شدن به صفحه مدیریت و صفحه کاربری قابل مشاهده است.

ادامه مطلب

طراحی سایت با ASP.NET بهتر است یا PHP

تاریخ انتشار : 1396/3/29

طراحی سایت با ASP.NET بهتر است یا PHP - مقایسه PHP وASP.NET مقایسه زبان php و سکوی asp.net برای طراحی سایت بحثی طولانی و تمام نشدنی است.

ادامه مطلب

مقدمه ای بر SASS

تاریخ انتشار : 1396/3/21

SASS به ما کمک می کند تا فایل های پیچیده CSS را فشرده کنیم و به خوبی به آن ها ساختار دهیم. همچنین کمک می کند تا کد تکراری نزنیم و آن ها را حذف می کند البته اگر از SASS استفاده می کنید.

ادامه مطلب

برش و آپلود تصویر با Thumbnail با استفاده از jQuery و HTML5 در MVC

تاریخ انتشار : 1396/3/21

در این مقاله ما قصد داریم که با طرح یک مثال نحوه برش و آپلود تصویر با نمایش زنده Thumbnail با استفاده از jQuery و HTML5 Canvas در ASP.Net MVC توضیح دهیم.

ادامه مطلب

ساخت login form در ASP.Net با استفاده از #C

تاریخ انتشار : 1396/3/20

در این مقاله میخواهیم نحوه ساخت یک Login Form ساده را در ASP.Net با استفاده از C# شرح دهیم .

ادامه مطلب

برنامه ارسال ایمیل به چند آدرس ایمیل با ASP.NET

تاریخ انتشار : 1396/3/12

در این پست خواهیم دید که چگونه یک ایمیل را به چند آدرس ایمیل به همراه فایل ضمیمه در ASP.NET ارسال کنیم.

ادامه مطلب

آموزش مبتدی SEO

تاریخ انتشار : 1396/3/12

در این مقاله قصد داریم شما را با محتوای Seo و نکاتی که در آن میتواند سایت شما را در رده ی بالاتری در موتورهای جستجو قراردهد،آشنا کنیم.

ادامه مطلب

ساخت ربات تلگرام با php

تاریخ انتشار : 1396/3/5

ربات تلگرام ابزاری است اهداف تجاری، خدماتی، امنیتی، تفریحی و آموزشی. در این سلسله آموزش علاوه بر آشنایی با ربات تلگرام یاد می‌گیریم چگونه با زبان قدرتمند php یک ربات هوشمند تلگرام راه اندازی کنیم.

ادامه مطلب

ساخت ربات تلگرام با C#

تاریخ انتشار : 1396/3/4

تلگرام از محبوب ترین مسنجر ها یا ابزار پیام رسانی برای دستگاه های هوشمند هستند ، چند وقتی است ربات ها در تلگرام محبوبیت زیادی را بدست آورده اند در این مقاله نیز با نحوه استفاده از آن ها در C# و مدیریت این ربات ها که به وسیله Api ها مدیریت می شوند آشنا خواهیم شد .

ادامه مطلب

آموزش asp.net MVC5

تاریخ انتشار : 1395/11/20

در این سری آموزشی می خواهیم MVC 5 را به صورت گام به گام در ۷ روز آموزش دهیم.همانطور که در عنوان مقاله به شما قول دادیم، MVC را در ۷ روز یاد بگیرید. بنابراین این سری آموزشی ۷ مقاله دارد به عبارتی هر روز یک مقاله.

ادامه مطلب